KONYA KARATAY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İstiklal İlkokulu Kantin İhalesi

   
İstiklal İlkokulu Kantin İhalesi

İLAN

1.       Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı kantin, açık alan, salon vb. yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre  ihale edilecektir.

2.       İhale şartnamesi Okul Müdürlüğünden 100,00 TL.bedel karşılığında alınacaktır..

3.       Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4.       Daha önce kantin  ve benzeri yerlerin  ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

5.       İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

6.       Yüklenicinin değişmesi durumunda;  kantin, açık alan, salon vb. yerlere yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından nakit olarak ödenir.

 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin, açık alan, salon vb. yerlerin ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında Yüz Kızartıcı Suçlardan(Uyuşturucu kullanmak yada satmak, yaralamak,cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek. Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Bşk.dan, Kaçakçılık ve Org. Suçlar Şube Müd.den bilgi alınacak)(Aslı)

3-      İkametgâh belgesi (Aslı)

4-      Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Aslı)

5-      Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge

6-      Konya Kasaplar Odası Kantinciler Derneğinden (Yenişehir Mah. Vatan Cad. Metehan Sk. Esnaf Sarayı No:4/409 Selçuklu/KONYA  TEL : (332) 350 50 18 – (533) 364 87 00) alınacak, adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb. işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı) İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

7-      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.) (Aslı) Bu belgeleri Konya ili dışından almış olanlar, belgeyi almış olduğu ilden adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb.  işletmesinin olmadığını gösteren belgeyi ibraz edecektir.

8-      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname ile ihaleye katılabileceklerdir. İhale uhdesinde kaldığı takdirde belge sahibi tarafından işletilecektir.(Aslı)

9-      İhaleye şirket, dernek, vakıf v.b. tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar.

10-  Kantin ve benzeri   yerleri belge sahibinin işletmesi zorunludur. 

      Keyfiyeti ilan olunur.

                                                                                              İHALE KOMİSYONU

İŞİN ADI-BANKA VE ÖĞRENCİ SAYISI BİLGİLERİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

TAŞINMAZLARIN BEDELİ

İstiklal İlkokulu-Halkbank Konya Şb . TR450001200951000016 0002 92

Öğrenci Sayısı:774

   350 TL.

 90 TL.

05/01/2017

10.00

 

           

Not  1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

 

2)İhaleler Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü Başkanlığında  toplantı salonunda  yapılacaktır.

Akabe Mh. Alaaddin Kap Cd. No116 42020 Karatay/KONYA - (0332) 352 93 88 / 351 36 48

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.